คู่มือฉบับสมบูรณ์เพื่อขอใบอนุญาตทำงานในเซอร์เบีย

คำว่า“ใบอนุญาต

Read more

เทคโนโลยี BMTS เริ่มการผลิตในโรงงาน Novi SAD

BMTS Technology ประส

Read more

ผู้อำนวยการ RAS ด้านการทูตและการค้า: โรคระบาดอาจเป็นอันตรายต่อการลงทุน แต่เซอร์เบียกลับไม่เป็นเช่นนั้น

ไม่มีนักลงทุนรายใดล้

Read more

Adient ในสหรัฐฯ เปิดโรงงานในเซอร์เบีย – งานใหม่ 1,500 ตำแหน่ง

ผู้นำระดับโลกด้านเบา

Read more