เข้าสู่เซอร์เบียด้วยเหตุผลทางธุรกิจในช่วงโควิด-19

พลเมืองในประเทศและต่

Read more

พัฒนาความสัมพันธ์ของเซอร์เบีย เบลเยี่ยม ในทุกด้าน

รัฐมนตรีว่าการกระทรว

Read more

ทำเครื่องหมายวันแห่งความสามัคคีเสรีภาพและธงชาติเซอร์เบีย

ประธานาธิบดีแห่งสาธา

Read more

เซอร์เบียมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับฝรั่งเศสอย่างเข้มข้นในทุกระดับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรว

Read more

ความก้าวหน้าที่สำคัญของเซอร์เบียในด้านนวัตกรรม

ฐบาลแห่งสาธารณรัฐเซอ

Read more

การตัดสินใจเปิดเสรีการเข้าประเทศเซอร์เบียสำหรับพลเมืองของหลายประเทศ

ในการประชุมวันนี้ รั

Read more

WHO สนับสนุนกิจกรรมควบคุมโรคระบาดในเซอร์เบีย

ฐมนตรีว่าการกระทรวงส

Read more

เซอร์เบียใช้ทุกย่างก้าวเพื่อเร่งการรวมยุโรปให้เร็วขึ้น

นายกรัฐมนตรี Ana Brn

Read more

เซอร์เบียให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการคุ้มครอง ส่งเสริมสิทธิของชนกลุ่มน้อย

รัฐมนตรีว่าการกระทรว

Read more

สนับสนุนโครงการธนาคารโลกสู่ “กรีนเซอร์เบีย”

นายกรัฐมนตรี Ana Brn

Read more